Privacy Policy

Privacyverklaring van:

Huguette Geyssens – Registerpsycholoog NIP

Coach

Coaching Company
Laan van Dick Laan 100- 2101 PP Heemstede
www.coaching-company.nl
ingeschreven bij KVK nummer 343 33 94 13

A. Toepassing:

 1. Potentiële en actuele cliënten van Huguette Geyssens
 2. Bezoekers van de website van Coaching Company
 3. Personen die contact opnemen met Huguette Geyssens en van wie zij persoonsgegevens verwerkt.

B. Verwerking Persoonsgegevens:

 1. Alle persoonsgegevens die de betrokkene zelf, persoonlijk,telefonisch of digitaal (e-mail) heeft verstrekt. Deze gegevens worden in een papieren dossier bewaard.
 2. Gegevens die gedeeld worden met derden (opdrachtgevers of bedrijfsartsen), uitsluitend na toestemming van de betrokkene. Gegevens voor opdrachtgevers worden verwerkt in offerte en factuur en worden digitaal verstuurd en bewaard.
 3. Huguette Geyssens werkt onafhankelijk van zorgverzekeraars en derhalve worden geen gegevens verstrekt aan zorgverzekeraars.
 4. De verstrekte gegevens worden vastgelegd met als enig doel de behandeling en coaching en de voortgang hiervan.
 5. De dossiers bevinden zich in mijn privé praktijkruimte. Het huis is beveiligd met een alarm.
 6. Coaching Company kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners inschakelen die voldoen aan de eisen van de AVG (Algemene vordering gegevensbescherming).

C. Bewaartermijn:

 1. Dossiers worden 15 jaar bewaard zoals wettelijk verplicht en daarna vernietigd.
 2. Financieel administratieve gegevens worden tot uiterlijk 7 jaar bewaard.

D. Rechten en vragen van de betrokkene:

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, vernietiging van gegevens en op  beperking van verwerking en overdraagbaarheid. Verzoek tot dossiervernietiging kan binnen 1 maand worden beoordeeld naar wettelijke bewaarplicht. Eventuele klachten trachten we naar wederzijdse tevredenheid op te lossen o.a. in telefonisch contact met de praktijk op 023-526 54 80 of via het sturen van een brief naar  Laan van Dick Laan 100,  2101 PP Heemstede, dan wel per mail.