Kwaliteitspunten, vaardigheden en ervaring

Tekortschieten is niet erg. Het ergste in ons leven is stilstand.(Soefi)

  1. Door persoonlijke ontwikkeling ben ik goed in staat om mensen en hun problemen trefzeker in te schatten en emotioneel te raken. Feedback: dat je dat zo snel in de gaten hebt. Wat kom je toch snel tot de kern! Dat is de opmaat om gedragspatronen inzichtelijk te maken en te (her)structureren en veranderen.
  2. Mijn manier van contact maken laat zich typeren als open, direct en duidelijk, confronterend maar tegelijk respectvol, begripvol, warm, veilig en met humor. Afstand bewaren maar tegelijk meevoelend en steunend zijn. Feedback: Je bent heel dichtbij maar toch op veilige afstand.
  3. Mijn begrip en acceptatie, ook van afwijkend gedrag, maken het contact laagdrempelig en gelijkwaardig en dit geeft weer vertrouwen om open kaart te spelen. Feedback: Dat heb ik nog nooit aan iemand verteld.
  4. Mijn energie, openheid en gedrevenheid en veerkracht werken ook inspirerend als voorbeeld. Zo ben ik in staat om anderen te enthousiasmeren tot actie en essentiële verandering.
  5. Door scherpte van waarneming, intuïtie, associatie, ingevingen en beelden ontstaat als vanzelf een spontane toegang tot een persoon.
  6. Ik heb een heilig geloof in de vele mogelijkheden om mensen en situaties ten goede te veranderen. Ik leer mensen daartoe om eigen verantwoordelijkheid te (durven) nemen: via inzicht en door bewuster te ervaren wat er speelt en wat je mist of nodig hebt.
  7. Ik ben een pragmaticus die duidelijke taal spreekt voor een variëteit van mensen. Gedragsalternatieven voorschotelen, concrete handvatten geven, mensen op weg helpen en stimuleren, dat is wat ik nastreef. Feedback: Jij een psycholoog uit die bekende zachte sector??? Ik was bang dat alles vaag zou zijn maar het tegendeel is waar.
  8. Eigen inzet, zorgvuldigheid, concentratie, eerlijkheid en respect zijn voor mij de bouwstenen voor een wederzijdse vertrouwensrelatie en dat is weer de basis voor plezierige en indringende consulten en …aansluitend succes!
  9. Ik ben getraind en ervaren in eigen veerkracht aanspreken, geen slachtoffer te zijn maar creatief en accepterend te zoeken naar haalbare en positieve oplossingen om je leven weer kwaliteit te geven.

Veel zo niet alles is in onszelf voorhanden. (Meng-Tse)